#213: Thingness, vaihe 1


Our projections are only part of what draws us to things. If we subtract all our 'self' — what's left?
[Jane Bennett]

Ihmiset ja asiat vaihtavat ominaisuuksiaan ja korvaavat toisiaan, siinä on teknisten hankkeiden suola.
[Bruno Latour]


 prosessi ≈ proseduuri

 
Minkälaisia ovat automatisoidut taiteelliset prosessit? Voisiko esimerkiksi käsi, joka kopioi vesivärikuvaa paperille tulosteen perusteella olla samaan tapaan automatisoitu proseduuri kuin tietokoneohjelma, joka tiettyjä ohjelmoijan syöttämiä algoritmeja seuraten luo dokumentaatiovalokuvien pohjalta korruptoituneita kolmiulotteisia mallinnuksia? Vai onko kyseessä sittenkin hybridi, subjektin ja objektin välimuoto? Kädestä onkin muodostunut tulostuskelkka, pensselin kärjestä mustekasetin tulostuspää ja korruptoituneita mallinnuksia tekevästä ohjelmasta tietoinen taiteilija, joka ei koskaan tee samaa virhettä, samalla tavalla turmeltunutta kuvaa, kahdesti. 

Tietokonepohjaiset proseduurit ovat pitkälle kehitettyjä, toistossaan lähes virheettömiä. Kuitenkin automatisoiduissakin tapahtumaketjuissa tapahtuu valuvirheitä, mutaatioita: tiedosto voi korruptoitua, tai tietokone jumiutua kesken äänikirjan toistamisen ja luoda hidastetun, minimalistisesti itseään toistavan ääniraidan. Nämä tapahtumat, virheet tai epämuodostumat tuovat väläyksenomaisesti näkyville kvasiobjektin, subjektin ja objektin välissä olevan kolmannen poolin, joka on yhtä aikaa osa sekä luonnollista että koodattua prosessia, samalla kuitenkaan olematta puhtaasti kumpaakaan. Nämä subjektin ja objektin välillä tapahtuvat hetkelliset yhteensulautumiset, joita näyttelyn aikana pyritään tekemään näkyväksi, puhkaisevat auki ikkunan kvasiobjektin esteettömälle tarkastelulle. Jotta tätä repeämää näiden kahden vastakkaisen navan välillä voisi tarkastella kokonaisvaltaisemmin, täytyy toimijan ja objektin välistä valtasuhdetta horjuttaa.  

Tietoisesti valittuina työskentelytapoina toisto ja proseduuri etäännyttävät tekijän (taiteilijan) läsnäolon, kädenjäljen tai äänen teoksesta lähes kokonaan. Objektit näyttäytyvät autonomisina toimijoina, huomio on kiinnittynyt tekijän sijaan asioihin. Esineet ovat. Tekijä voi toimia tilassa objektien kanssa, ja hänen kädenjälkensä on konkreettisesti läsnä kaikessa mihin hän kädellään koskee. Silti tekijyys ei objekteissa korostu, konkreettinen kosketus ei muuta merkittävästi objektin sen hetkisiä ominaisuuksia, se ei tuo niihin mitään lisää. Päinvastoin, toimintaa ulkopuolelta tarkasteltaessa voi selkeästi havaita tekijän aktiivisen toimijan roolin häivyttyvän ja sulautuvan osaksi objekteja, ja objektien vastaavasti ottavan toimijan roolin. Toimijan keho siirtelee muiden olioiden kehoja. Liike syntyy toimijasta, mutta ihan yhtä hyvin se voisi syntyä vaikkapa moottorin toimesta. Taiteilijan keho toimii ja on tilassa fyysisesti samanarvoisena muiden olioiden kehojen kanssa. Taiteilijat ja esineet muodostavat liitoksia ja voimien verkostoja, vaihtelevissa kokoonpanoissa vaihdetaan ominaisuuksia ja korvataan toinen toisiaan.


Peilautuminen / versiot / monistuminen / replika / alkuperäinen


Taiteilijan kädenjäljen tai käsialan tunnistettavuuden problematiikka, varsinkin maalauksessa, on kiehtonut meitä aina. Koemme tunnistettavuuden olevan elimellinen osa (taide)markkinatalouden mekanismeja, ja siksi suhtautumisemme erilaisiin työskentelytapoihin on vähintäänkin skitsofreeninen. Tunnistettavan kädenjäljen välttäminen yhdistettynä maalauksen teosta kieltäytymiseen on lopulta johtanut tilanteeseen, jossa mikä tahansa käy maaliaineksen korvikkeesta: paneelivikainen led-näyttö, valokuva-albumi, kangastilkut, kirjoituspöydän rikkinäinen vetolaatikko, muovikori, kuormaliinat, pullon-palautusautomaatin viereisestä kierrätyspisteestä kerätyt kaljankatkuiset muovipussit. Objektit ovat yhtä aikaa maaliainesta ja sommittelupalapelin osasia, inspiraation lähteitä ja sisustuselementtejä. Mitä pidemmälle maalaamisesta kieltäytyminen jatkuu, sitä mielivaltaisemmiksi materiaalivalinnat ja työskentelymetodit tuntuvat muuttuvan. Esineistön kiihtyvä kiertokulku takaa työskentelylle materiaalisen ylitarjonnan, johon vioittuneet objektit tuovat oman postapokalyptisen lisänsä. Muodonmuutoksesta tulee olennainen osa oliota ja sen kehoa; elektronisen laitteen toimintaperiaatteiden muuttumisen myötä sattumanvaraisuudesta tulee sen pääasiallinen toimintamalli. Esineet tuovat vaurioitumisen kautta itsestään esiin uusia puolia, sellaisia, joista tuotantolinjalla ei osattu uneksiakaan.

Esinekoosteiden variaation mahdollisuudet ovat käytännössä loputtomia. Yhdistämällä maalauksen sommittelu nykysisustamisen esteettisiin (eettisiin) esillepanotapoihin, esinevirtaan sekä haluttomuuteen tehdä mitään pysyvää, on mahdollista saada aikaan blogisyötteen tapaisia virtauksia, joissa yksittäisten kuvien, teosten, objektien tai tekojen merkitys pienenee lähes olemattomaksi. 

Taululistalle on valittu kahdeksan kuvaa. Lista on ollut sijoitettuna makuuhuoneemme seinälle sänkyä vastapäätä marraskuusta 2011 lähtien, ja sen sisältö on löytynyt ja rakentunut hiljalleen. Kuvat edustavat ensimmäisiä ja viimeisiä esine-kuvia, jotka päivän aikana näemme. Unikuvat ovat toinen asia. Taululistan päälle asetetuista kuvista viisi on löytynyt jostain, kolme on oman taiteellisen työskentelyn "ylijäämää". Kuvien sattumanvaraisista löytöpaikoista ja -ajoista huolimatta ne rakentavat vahvoja merkityssuhteita toisiinsa. Kuvissa esiintyy toistuvia elementtejä kuten kuusi ja kuusen muoto, hevonen, lumi, jäljet, toisiaan seurailevat viivaverkostot, horisontissa siintävät vuoret, maisema. Yksittäisinä maalauksina, kollaaseina tai valokuvina nämä kuvat eivät luultavasti aiheuttaisi kovin suuria tunteita. Ehkä korkeintaan samaa hellyyttä, jota koimme niitä löytäessämme tai tehdessämme. Mutta kuville ja muille objekteille on ominaista rinnastuessaan synnyttää uudenlaisia merkityksiä. Kuvien mennessä lomittain ja vieretysten ne alkavat ikään kuin väristä, sommitelman kuvienvälisestä dynamiikasta tulee silloin tärkeämpi asia kuin yksittäisen kuvan sisäisestä sommittelusta. Taululistan voi nähdä allegoriana blogista, jonne linkitetään tai upotetaan löydettyjä, itseä inspiroivia kuvia, videoita, laulun sanoituksia, gif-animaatioita, visuaalisia runoja. Julkinen oman maun tai mauttomuuden esittely on nykyinternetin sisällöntuotannon sekä -jakamisen keskeisimpiä ilmenemismuotoja. Kuvataiteessa on monesti kyse samasta asiasta: rakennetaan omaa tunnistettavaa ilmaisua, kädenjälkeä, tyyliä. Tällä teoksella yritämme kuitenkin ohittaa pelkän maun esittelyn, vaikka kaikki kokoelman esillä olevat kuvat on alunperin valittu pikemminkin henkilökohtaisista syistä kuin tiettyyn näyttelykontekstiin sopiviksi.

Voimme toteuttaa äärettömän määrän versioita samoista rakennuspalikoista käyttämällä objekteja kuin moduuleja, ja jokainen kooste on aina yhtä lailla uusi ja innostava, banaali ja passé. Voimme ottaa jokaisesta versiosta kymmeniä kuvia, muokata parhaat otokset näyttämään tasalaatuisilta, ladata ne blogiin tai kotisivulle, hakea niillä apurahoja tai näyttelyaikoja ja vaikuttaa siltä, kuin loisimme koko ajan uutta. Todellisuudessa me pyörimme esineiden ympärillä, järjestelemme niitä, laitamme ne takaisin laatikkoon ja otamme taas esille, ladomme niitä päällekkäin ja toivomme, että hatarat rakennelmat eivät sorru yön aikana ja aiheuta tulipaloa.  Kirjoittajat ovat toimineet työparina vuodesta 2008 lähtien
ja ovat päivittäin tekemisissä keskeneräisyyden kanssa.


 

Lähteet
Jane Bennett luennoi 24.9.2011 aiheesta Powers of the Hoard: Artistry and Agency in a World of Vibrant Matter. https://vimeo.com/29535247
Turo-Kimmo Lehtonen siteeraa Latouria mm. sivulla 130 kirjassaan Aineellinen yhteisö. Tutkijaliitto, Helsinki 2008.