#167: Tuli&Savu 67
Tuli&Savu 67, Runo & Kuva s. 19 / 33 / 42